Cenniki usług detektywistycznych

Ważną sprawą, w momencie zdecydowania się na usługi detektywistyczne, jest ich cena. Zazwyczaj stosowane są określone kryteria dla pewnych grup usług oferowanych przez firmy detektywistyczne. Warto już na samym początku ustalić zakres cen. Oczywiście, określenie szczegółowe nie będzie możliwe. Nasz detektyw nie powinien zaprzestać pracy tylko dlatego, że nie zmieścił się w określonym przedziale cenowym. Właśnie dlatego, ta materia jest nietrwała i ustalana indywidualnie.

Rodzaje usług detektywistycznych i ich ceny

licencjonowany detektyw w łodzi - cennikPierwszą z grup usług prywatnych detektywów jest usługa obserwowania. Zazwyczaj, w przypadku ceny mamy do czynienia ze zryczałtowaną kwotą za godzinę obserwacji. Oczywiście, w przypadkach ekstremalnych: tj. potrzeby przemieszczenia się za obserwowanym na dużą odległość, użycie niestandardowych środków mających zapewnić obserwacji (takich, jak np. wynajęcie mieszkania) usługa będzie rozliczana jeszcze poza cennikiem, natomiast standardowo firmy detektywistyczne przyjmują zryczałtowaną kwotę. Kolejną grupą usług detektywistycznych są tzw. ustalenia detektywistyczne. Pewien licencjonowany detektyw w Łodzi – cennik jego usług znajduje się zresztą w sposób transparentny na stronie internetowej firmy – ma z góry ustalony wykaz, przewidujący cenę za różne rodzaje wykonywanych usług w zakresie ustaleń. Tak np. za ustalenie miejsca pracy danej osoby weźmie 1100 złotych plus VAT. Analogicznie jest z resztą listy, na którą składają się inne rodzaje ustaleń detektywistycznych: ustalenie miejsca zameldowania lub zamieszkania, ustalenie miejsca pobytu oraz ustalenie majątku. Każda z wyżej wymienionych usług ma także odpowiednio dobrany przedział czasowy potrzebny na zdobycie pożądanych informacji. Spora ilość firm detektywistycznych zajmuje się również wykrywaniem urządzeń podsłuchowych. Standardem w cennikach dla tych usług jest obliczanie ceny w oparciu o liczbę metrów kwadratowych pomieszczenia bądź pomieszczeń, mających zostać poddane procesowi wykrywania urządzeń podsłuchowych.

Z usług detektywistycznych korzysta bardzo szeroki przekrój społeczny. Korzysta z nich odbiorca indywidualny, biznes, usługi wspierające biznes, jednostki finansów publicznych, banki, branża pozabankowa. Oczywiście, w przypadku zleceń niestandardowych, również cennik będzie niestandardowo i będzie on wypadkową wielu czynników, które zaistnieją dopiero w etapie właściwej pracy detektywa. Zasada ogólna podpowiada jednak, że cennik należy ustalać z góry i dopiero później, na drodze negocjacji dopuszczać możliwość finansowania dodatkowego i je uszczegóławiać.