Czym są separatory?

Separator to urządzenie, które jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Jego zadaniem jest oddzielenie tłuszczów od reszty ścieków. Separatory są najczęściej montowane w obiektach gastronomicznych, hotelach, ubojniach oraz przedsiębiorstwach z branży przetwórstwa mięsnego. Separatory działają bardzo prosto; za pomocą osadnika oddzielają one tłuszcze, które osadzają się na powierzchni wody.

Jak czyścić separatory?

czyszczenie separatorówOczyszczanie separatora polega na wybieraniu wydzielonych ze ścieków substancji lekkich, które gromadzą się na powierzchni wody, a także osadów dennych. To urządzenie zbiera zanieczyszczenia i samo potrzebuje czyszczenia. Nagromadzenie nieczystości powoduje zmniejszenie przepustowości, czego rezultatem jest zmniejszenie efektywności urządzenia. Aby to osiągnąć wypompowuje się i utylizuje całą zawartość przy jednoczesnym płukaniu wnętrza separatora. Często podczas tego zabiegu konieczne jest wyjęcie filtrów znajdujących się w separatorze. Czyszczenie separatorów jest bardzo ważne. Normy wskazują, że czyszczenie powinno się odbywać raz na dwa tygodnie. Jednak przy możliwości powstania większych ilości osadów zaleca się czyszczenie nawet raz w tygodniu. Przy mniejszej ilości powstałych zanieczyszczeń, użytkownicy, często zmniejszają tą częstotliwość do raz w miesiącu. Ważne by warstwa tłuszczu nie przekroczyła 18 – 20 cm. Czyszczenie i opróżnianie separatorów powinno się odbywać za pośrednictwem specjalistycznych firm. Posiadają one odpowiednie uprawnienia, sprzęt (wóz anestezyjny) oraz przeszkolonych pracowników, którzy są kompetentni do wykonania tego zadania. Czyszczenie separatora polega na całkowitym spuszczeniu wody z urządzenia i dokładnym oczyszczeniu podzespołów. Po przeprowadzeniu czyszczenia, separator, powinien zostać napełniony czystą wodą. Warto pomyśleć o prowadzeniu dziennika kontroli czystości separatora. Pozwoli to w prosty sposób na monitorowanie eksploatacji urządzenia. Serwis separatorów to bardzo ważny element dbania o urządzenie.

Według obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, z separatorów należy korzystać we wszystkich miejscach, gdzie stężenie zanieczyszczeń lekkich przekracza typowe normy dla zwykłych ścieków. W takich okolicznościach, separatory, są obowiązkowe w gastronomi i przedsiębiorstwach związanych z przetwórstwem mięsnym. Z kolei separatory substancji ropopodobnych stosuje się na stacjach benzynowych i parkingach. Należy pamiętać, że te urządzenia wymagają regularnego czyszczenia i odpowiedniej konserwacji, które pozwolą na korzystanie z nich przez długie.