Depozytor jako skuteczny sposób ochrony klucza

Właściciele firm, które zatrudniają dużą ilość pracowników, zdają sobie sprawy z liczebności procesów, które mają miejsce w związku z jej aktywnym działaniem. Wynika to z niezwykle dokładnej organizacji oraz narzuconych standardów, które muszą być przestrzegane. Duży problem organizacyjny może stanowić przekazywanie kluczy pracownikom.

Depozytory – praktyczna ochrona Twojego klucza

depozytory kluczyTrudności wynikają m.in. z liczby kluczy, które posiada firma w przełożeniu na ilość osób pracujących w danym zakładzie.Istnieje duża szansa np. na przypadkowe zaginięcie kluczy czy też nadużycie ze strony osoby, która jest w ich aktualnym posiadaniu. Staroświeckim sposobem koordynowania są specjalne notesy, które służą do poświadczenia daty i godziny przez pracowników odbierających klucz. Nie jest to skuteczna metoda ze względu na czynnik ludzki. Właściciele firm częściej dają szansę innowacjom technologicznym, które umożliwiają zautomatyzowanie uporczywych procesów.  Nowoczesnym rozwiązaniem są elektroniczne depozytory kluczy, czyli specjalne elektroniczne szafki, które pomagają w zarządzaniu kluczami oraz rejestrowaniem ich obiegu. Jest to możliwe, dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, które na bieżąco identyfikuje oraz rejestruje każde wydanie kluczy. Właściciel przyjmuje rolę osoby administrującej system. Administrator otrzymuje wszystkie raporty dotyczące pobrań i wydań kluczy. Proces przydzielania został zautomatyzowany do tego stopnia, że możliwym jest określenie ram czasowych, w których upoważniony pracownik musi zwrócić klucze na miejsce. Każde nadużycie wywoła alarm, który z całą pewnością przyciągnie uwagę administratora systemu. Poza elektroniczną szafką na klucze, depozytory kluczy składają się z oprogramowania umożliwiającego przyznawania dostępu, serwera służącego do gromadzenia danych i tworzenia raportów oraz narzędzi dodatkowych, tj. kamery czy też rejestratory dźwięku.Dlaczego warto dać szansę stalowym skrzynkom? Ich główną zaletą jest to, że właściciel posiada pełen dostęp do przedmiotów będących wewnątrz szafki, a specjalistyczne oprogramowanie uniemożliwia nadużyć ze strony współpracowników. Aby pobrać klucz wystarczy kod PIN wygenerowany przez program bądź przyłożenie karty do wyświetlacza urządzenia. Narzędzie uniemożliwia odbiór kluczy osobom, które nie zostały uprawnione przez administratora.

Wielu ludzi jest zdystansowanych do innowacji, jednak nowe rozwiązania coraz częściej przyciągają uwagę otwartych na zmiany przedsiębiorców. Nie każdy będzie w stanie docenić dobre strony automatyzacji, ale z całą pewnością, instalacja urządzenia i poprawne zainicjowanie oprogramowania ułatwi wiele procesów. Skrzynki posiadają praktyczne zastosowanie, dlatego właściciele firm powinni zwrócić na nie szczególną uwagę.