Do czego są potrzebne mierniki rezystancji

Pomiar niskiej rezystancji pomaga zidentyfikować elementy rezystancji, które wzrosły powyżej dopuszczalnych wartości. Działanie urządzeń elektrycznych zależy od kontrolowanego przepływu prądu w ramach parametrów projektowych danego urządzenia. W dzisiejszej erze elektroniki rosną wymagania dotyczące wszystkich aspektów obwodów elektrycznych.

Mierniki rezystencji izolacji musza być bezbłędne

miernik rezystancji izolacjiPomiary o niskiej rezystancji, z takim urządzeniem jak miernik czy też cyfrowy ohmomierz o niskiej rezystancji, są wymagane, aby zapobiec długoterminowemu uszkodzeniu istniejącego sprzętu i zminimalizować energię zmarnowaną jako ciepło. Wskazują wszelkie ograniczenia w przepływie prądu, które mogą uniemożliwić maszynie wygenerowanie pełnej mocy lub pozwolić na przepływ prądu niewystarczającego do aktywacji urządzeń ochronnych w przypadku awarii. Przeprowadzane są okresowe testy w celu oceny stanu początkowego lub w celu identyfikacji nieoczekiwanych zmian mierzonych wartości, a badanie tych danych pomaga wskazać i może prognozować możliwe warunki awarii. Nadmierne zmiany mierzonych wartości wskazują na potrzebę podjęcia działań naprawczych, aby zapobiec poważnej awarii. Pomiar niskiej rezystancji jest zwykle pomiarem poniżej 1000 omów. Na tym poziomie ważne jest użycie sprzętu testowego, takiego jak miernik rezystancji izolacji, który zminimalizuje błędy spowodowane rezystancją przewodu pomiarowego i / lub rezystancją styku między sondą a badanym materiałem. Również na tym poziomie napięcia stojące na mierzonym elemencie (np. na styku różnych metali) mogą powodować błędy, które należy zidentyfikować. Przemysł zużywający duże ilości energii elektrycznej musi uwzględnić pomiary omomierza o niskiej rezystancji operacje. Nienormalnie wysoka rezystancja powoduje nie tylko niepożądane ogrzewanie, co może prowadzić do niebezpieczeństwa, ale także powoduje straty energii, które zwiększają koszty operacyjne; w efekcie płacisz za energię, której nie możesz użyć. rezystancja jest właściwością przewodu elektrycznego, który przeciwdziała przepływowi prądu. W urządzeniu obciążającym, takim jak silnik elektryczny lub żarówka, opór jest dobrą rzeczą, ponieważ w rzeczywistości przejmuje przepływający ładunek i zamienia go w coś pożytecznego, np. koło wodne w rzece.

Jednak w większości okablowania chcesz, aby rezystancja była tak wolna, jak to możliwe, aby umożliwić przepływ prądu przez nią bez zakłócania go. Powiedziawszy to, kiedy mówimy o pomiarze rezystancji za pomocą miernika, nie mierzymy rezystancji obwodu dynamicznego; jest to rezystancja statyczna części obwodu.