Gdzie stosuje się sygnalizatory dźwiękowe?

W przypadku obiektów na terenie których jednocześnie przebywać może wiele osób, jednym z największych zagrożeń jest pożar. Może on spowodować nieodwracalne straty materialne, a także stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Właśnie dlatego w aktualnych przepisach prawnych znajdują się zapisy mówiące o konieczności stosowania dedykowanych rozwiązań, które mają zwiększyć bezpieczeństwo. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów takich jak chociażby muzea, galerie handlowe, kina czy teatry.

Parametry techniczne sygnalizatora dźwiękowego

rekomendowany sygnalizator dźwiękowyTo właśnie tam jednocześnie przebywa często wiele setek, a nawet tysięcy ludzi. W takich obiektach stosowane są bądź to dźwiękowe systemy ostrzegawcze lub systemy sygnalizacji pożaru. Zarówno jeden jak i drugi system składa się z podobnych elementów składowych. Największa różnica dotyczy natomiast samych urządzeń ostrzegawczych. W przypadku dźwiękowych systemów ostrzegawczych są to specjalne głośniki, które mogą służyć na terenie obiektu do odtwarzania muzyki w normalnych warunkach lub odtwarzania komunikatów ostrzegawczych w warunkach zagrożenia. W przypadku systemów sygnalizacji pożaru jako urządzenia alarmowe wykorzystywane są sygnalizatory tonowe, które generują duże natężenie dźwięku. Warto wspomnieć, że urządzenia te mogą posiadać również dodatkowe funkcjonalności takie jak chociażby regulacja głośności czy funkcja synchronizacji. W związku z tym często poszukiwany jest rekomendowany sygnalizator dźwiękowy, który jest w stanie odtwarzać syreny alarmowe zgodnie z ustalonym harmonogramem czy miejscem wyzwolenia. Sprzęty te mogą również być skonfigurowane w sieci. Ma to znaczenie w przypadku dużych terenów, gdzie w celu zapewnienia optymalnej słyszalności koniecznym jest odtwarzanie alarmu przez co najmniej kilka urządzeń. Właśnie wtedy żeby nie powstawał pogłos, a sygnalizatory nie zagłuszały się wzajemnie należy stosować mechanizm synchronizacji. Jest to niezwykle istotne.

Na rynku znajduje się wiele sprzętów, które mogą być wykorzystane do wyżej wymienionych aplikacji. Sygnalizatory dźwiękowe do systemów sygnalizacji pożaru powinny posiadać stosowne dokumenty takie jak certyfikaty czy atesty. W ten sposób zapewniana jest wymagana jakość oraz niezawodność urządzeń. Jest to niezbędne ponieważ niezawodność działania całego systemu jest uzależniona od funkcjonowania poszczególnych jego elementów. Jak widać w przypadku większych obiektów, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Żeby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony należy spełnić obowiązujące wymogi prawne.