Jakie elementy stanowią wyposażenie przepompowni?

W miejscach, gdzie występuje niekorzystne ukształtowanie terenu albo przeszkody budowlane, niemożliwe może okazać się wykonanie grawitacyjnej kanalizacji. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie przepompowni. Jest to urządzenie służące do automatycznego przetłoczenie medium do wyżej i dalej położonej studni rozprężonej czy kolektora. Jakie elementy są znaczące na etapie wybierania przepompowni? Czy jej wyposażenie jest bardzo ważną kwestią?

Najwyższej jakości wyposażenie przepompowni

wysokojakościowe wyposażenie przepompowniWłaściwie zaprojektowana przepompownia ścieków powinna zostać dostosowana do warunków, jakie panują w konkretnej lokalizacji. Będzie to wpływało na bezawaryjne oraz bezproblemowe działanie przepompowni. Warto zadbać o wysokojakościowe wyposażenie przepompowni. Same przepompownie stanowią kompletne urządzenia, które są wykorzystywane w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej, a także ciśnieniowej. Są one przeznaczone do pompowania ścieków komunalnych, wód opadowych oraz technologicznych. Wszelkie parametry przepompowni powinny zostać każdorazowo dostosowane do potrzeb nabywców, projektu, a także rzeczywistych warunków występujących na budowie. W wyniku zastosowania szerokiego wachlarza podzespołów, producenci mogą dostosować się do wszelkich wymogów. Wszystkie urządzenia powinny być także wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami. Do produkcji powinny być stosowane zbiorniki posiadające dopuszczenia oraz aprobaty techniczne. Mogą być one wykonane z betonu, żelbetonu, polimerobetonu, polietylenu, a także poliestru. Kwestia rodzaju króćców wlotowych i wylotowych powinna być za każdym razem indywidualnie ustalana. Piony tłoczne w przepompowniach powinny być wykonane z wysokiej jakości materiałów, jak na przykład stal kwasoodporna. Możliwe jest także opcjonalne zainstalowanie zaworu odcinającego dla okresowego przepłukania instalacji przepompowni. Na każdym pionie tłocznym, zgodnie z normami, powinny być stosowane zawory zwrotne oraz zasuwy odcinające.

W zależności od modelu i zastosowanego materiału, montowane mogą być zawory z żeliwa albo wysokociśnieniowego PVC. Niezwykle istotne są również szafy sterujące. Mogą być to modele zapewniające sterowanie oraz ochronę układu jednopompowego, dwupompowego czy wielopompowego. W tym ostatnim przypadku możliwa jest rozbudowa o dodatkowy system powiadamiania, a także monitoring GSM czy GPRS. Pomiar wtedy dokonywany jest przy pomocy pływaków albo sondy hydrostatycznej. Ważne są także odpowiednio dobrane włazy, w wersji nieprzejezdnej, jak i przejezdnej.