Kiedy trzeba zapłacić podatek u źródła?

System podatkowy w naszym kraju, szczególnie po ostatnich zamianach prowadzonych przez rząd, które są szeroko krytykowane, należy do skomplikowanych. Szczególnie sytuacja, która ma związek z podatkiem u źródła, czyli międzynarodową należnością podatkową związaną z podatkiem dochodowym. Niue musimy jednak samodzielnie zastanawiać się, czy musimy ten podatek zapłacić, czy też nie, ponieważ, za odpowiednią opłatą, urząd skarbowy lub wyznaczony przez niego podmiot może nam pomóc podjąć decyzję.

Stosowne opinie pozwalają uniknąć podatku u źródła

podatki u źródła opinia zabezpieczającaDokumentem uprawniającym do zwolnienia z podatku u źródła, co przysługuje nam w niektórych przypadkach, jest stosowna opinia. Możemy się o nią starać składając wniosek w formie elektronicznej, wypełniwszy odpowiedni formularz na stronie urzędu skarbowego lub ministerstwa finansów. Opłata za przyjęcie takiego wniosku wynosi dwa tysiące złotych. Może wydawać się, że to dużo, jednak korzyści, jakie płyną ze zwolnienia z podatku u źródła oraz ilość pracy analitycznej, jaka jest wymagana do sporządzenia opinii, w pełni usprawiedliwiają tak wysokie opłaty. Po złożeniu właściwego wniosku drogą elektroniczną – nie można zrobić tego inaczej – będziemy musieli oczekiwać, aż nasza analiza zostanie sporządzona. Zając może to nawet do sześciu miesięcy, jeżeli będziemy musieli czekać w kolejce, oraz będzie bardzo dużo firm, które złożą podobny do naszego wniosek. Jeżeli nie wiemy, czy powinniśmy płacić podatki u źródła opinia zabezpieczająca pozwoli nam rozwiać wszelkie wątpliwości. Będzie ona ważna przez okres trzech lat, czyli dokładnie trzydzieści sześć miesięcy, jednak gdy przepisy ulegną zmianie lub zmieni się stan faktyczny, który badany był przez organy administracji skarbowej, wówczas decyzja traci moc i musimy składać nowe dokumenty. Posiadanie takiej opinii jest dla nas dobrym zabezpieczeniem, ponieważ wystawiają ją organy skarbowe, a więc mamy w ręku mocny dokument, który zwalnia nas z niektórych form danin na rzecz państwa oraz innych podmiotów europejskich.

Przedsiębiorcy nieustannie poszukują różnych form oszczędności podatkowej. Unikanie podatków nie zawsze musi mieć związek z działaniami nielegalnymi lub wątpliwymi. Warto czasem skorzystać z przysługujących nam uprawnień, na przykład w sytuacji, gdy podmioty, które zwierają ze sobą transakcje, są podmiotami powiązanymi. W takiej sytuacji podatek u źródła nie będzie konieczny, lecz do jego niepłacenia potrzebna będzie nam wystawiona przez finansowych ekspertów niezależna opinia z urzędu.