Metody torkretowania

Stabilne konstrukcje są bardzo ważne, przede wszystkim dlatego, że w ten sposób dba się o bezpieczeństwo. Istnieje wiele sposobów, żeby wzmocnić np. konstrukcje betonowe lub je po prostu naprawić, a często do tego typu prac wykorzystuje się torket. 

Co to jest technologia torkretowania? 

torkretowanieTorkret to technika dynamicznego nakładania zaprawy. Polega ona na wytryskiwaniu albo „wstrzeliwaniu” w miejsce wbudowania wcześniej przygotowanego betonu. Najczęściej tę metodę stosuje się przy pracach naprawczych i renowacyjnych. W całym zabiegu najważniejsze jest to, żeby wspomniany beton był natryskiwany z dostatecznie dużą prędkością, bo tylko wtedy zwiększy wytrzymałość danej powierzchni i jej nieprzepuszczalność. Wyróżnia się dwie metody torkretowania: metodę suchą i mokrą. Ta pierwsza jest stosowana w miejscach, gdzie estetyka miejsca jest czymś kluczowym. Ważne jest, żeby proporcje w tym przypadku były wręcz idealne, a co za tym idzie, żeby wody nie było za dużo czy za mało – jeśli tak się stanie, gotowy beton może stać się gorszy. Natomiast druga metoda jest znacznie tańsza i efektywniejsza – przy tej metodzie możliwe jest kładzenie cienkich warstw betonu. Istotne w wyborze odpowiedniej metody są możliwości technologiczne, a także warunki prowadzenia danych robót. Dodatkowo bierze się pod uwagę również potrzeby klienta – zazwyczaj jest to główny wskaźnik tego, jaką metodę wybrać. Niezależnie jednak od metody powstaje beton torkretowy. Ma on wiele różnych cech, a jedną z najważniejszych jest to, że taki beton dobrze się wiąże, a jego jedną z głównych zalet jest niebywała wytrzymałość, trwałość, a także niska przepuszczalność. Jest używany we wszelkiego rodzaju konstrukcjach, ponieważ nie ma większych ograniczeń, które dotyczyłyby jego kształtowania, a co za tym idzie, może przyjmować różne formy. Poza tym samo torkretowanie używane jest również w uszkodzeniach posadzki betonowej lub przemysłowej. Można użyć tej metody przy naprawach wiaduktów, mostów, tuneli lub zapór, a także wykorzystuje się ją przy budowie zbiorników, osadników lub reaktorów. Może być również użyta przy pracach wykończeniowych. Torkret będzie również dobry przy zabezpieczeniu basenu, a także wszelkich skarp i wykopów. 

Dzisiejsza technologia jest o wiele bardziej rozwinięta niż kilka lat wcześniej i dzięki niej może powstać wiele budynków w oparciu o nowe metody oraz materiały. Co ciekawe, innowacyjność jest wręcz potrzebna, żeby móc stosować wysokie standardy budowy i odnaleźć się w ciągle rozwijającym się rynku.