Najnowsze podsystemy do parkingów

Obiekty sportowe oraz użytkowe niemal zawsze posiadają własną przestrzeń parkingową, gdyż każde eventy, odbywające się na tych obiektach gromadzą ogromne ilości publiki. Obsługa tak dużej ilości samochodów mogła by spowodować znaczne opóźnienia, oraz niewygodę dla gości, dlatego też coraz częściej systemy parkingowe są całkowicie automatyzowane, by jak najbardziej usprawnić ruch samochodów, ograniczyć dostęp osób nieupoważnionych do wnętrza parkingu, oraz zachować jak największy poziom komfortu dla gości obiektu.

Zautomatyzowane systemy do nowoczesnych parkingów

bezobsługowy system parkingowyNowoczesne systemy parkingowe składają się z bardzo wielu podsystemów i urządzeń, dzięki którym ingerencja fizycznej załogi parkingu nie jest wymagana, lub jest potrzebna tylko w określonym momencie. Każdy bezobsługowy system parkingowy jest wyposażony w czytnik kart lub biletomat, umieszczony tuż przy wjeździe na teren parkingu. Takie czytniki pozwalają na umożliwienie wjazdu tylko osobom upoważnionym, lub też tym które wykupią bilet w automacie znajdującym się przy wjeździe. Służą one przede wszystkim do ograniczenia możliwości zajęcia miejsc parkingowych przez osoby nie będące gośćmi obiektu, lub też nie posiadające ważnego biletu. W niektórych obiektach instalowane są nowocześniejsze systemy, które wykonują zdjęcia pojazdu podczas wjazdu na teren parkingu, i używają takowych do rozpoznawania danego samochodu, oraz określania jego uprawnień. Szlabany, które służą do blokowania dostępu do przestrzeni parkingowej mogą natomiast być sterowane za pomocą pilotów, posiadanych przez osoby upoważnione do wjazdu na teren obiektu bez posiadania biletu czy karty, zazwyczaj będące członkami załogi obiektu. Stanowiska parkingowe mogą być wyposażone w wiele różnych systemów, będących dużym udogodnieniem dla pracowników obiektu, ale i dla gości. Parkingi o ciasnej przestrzeni, aczkolwiek dużej wysokości są wyposażane w podnośniki, dzięki którym parking może pomieścić znacznie więcej pojazdów niż dotychczasowo, oraz w automatyczne blokady miejsc parkingowych, nie tylko zabezpieczające dany samochód na czas postoju, ale również uniemożliwiające osobom nieupoważnionym opuszczenie terenu parkingu do czasu przyjazdu odpowiednich służb.

Żaden zautomatyzowany parking nie mógłby również obejść się bez pomocy nawigacyjnych, oznakowania miejsc i dróg dojazdowych, jakie obecnie są standardowym wyposażeniem w każdym nowoczesnym parkingu obiektowym. Monitory umieszczane na ścianach pokazują najkrótszą drogę do danego miejsca, oraz ilość wolnych i zajętych miejsc parkingowych.