Narzędzia analityczne w nowoczesnych systemach SAP

 

Analityka predykcyjna- to stosunkowo dość nowe pojęcie, jednakże procesy z nią związane pozwalają szybko i efektywnie przewidywać przyszłe zdarzenia oraz trendy na rynku konsumenckim. Jej udział w opracowaniu strategii działania przedsiębiorstwa w oparciu o zastosowanie technologii chmury informacji wspiera rozwój aplikacji business intelligence, które przekładają się na realizację celów strategicznych w procesach biznesowych. Dzięki chmurze danych oraz innowacyjnych systemom SuccessFactors dla działów kadr mamy szansę stworzyć intuicyjną, zdalną platformę opartą na wnikliwej analityce danych wspieranych przez metodyki BIG DATA.

Rola analityki predykcyjnej w firmowych procesach HR

successfactors sap dla firmyNowoczesne narzędzia w oprogramowaniach SuccessFactors SAP dla firmy wyposażone są m. in. w analityczny system CRM, który wspiera procesy decyzyjne i pozwala zbierać informacje o klientach oraz określać najlepsze metody spełniania ich obecnych i przyszłych oczekiwań w oparciu o wcześniej wspomniane już mechanizmy analityki predykcyjnej. Innowacje mają na celu przygotowanie kompleksowego systemu zarządzania zmianą zaczynając od sprawnego systemu procesów rekrutacji aż po zarządzanie talentami oraz budowanie ścieżki kariery. Technologie typu cloud gwarantują nam lepszą sprawozdawczość oraz kompilację danych ze źródeł zewnętrznych, a co za tym idzie- pozwalają określać kluczowe wskaźniki wydajności a także przejrzyście je określać za pomocą intuicyjnych dashboardów. Dobrze zorganizowany, zdalny system SuccesFactors pozwala w jednym miejscu zgromadzić wszystkie procesy związane z załatwianiem spraw pracowniczych, organizacją szkoleń, dostępem do planów urlopowych, realizacji wypłat oraz koordynacji i analizy postępów dotyczących bieżących projektów biznesowych oraz kreować plany szkoleniowo- rozwojowe, co w bezpośredni sposób podnosi kompetencje całego zespołu, przekładając się na sukces kadrowy.

Makro technologie, które determinują kreowanie nowych modeli biznesowych dla firm stają się szansą na efektywną stymulację rozwoju we wszystkich obszarach działania nowoczesnych spółek- począwszy od kompleksowych rozwiązań systemu rekrutacji, przez zarządzanie zmianą aż po analizę i identyfikację całościowego procesu pod kątem kandydatów oraz osób zatrudnionych w działach zarządzania kapitałem ludzkim. Efektywność kosztowa związana z automatyzacją tradycyjnych działań rekrutacyjnych ma szansę zbliżyć się nawet do progu 50%, a co za tym idzie- specjaliści z powodzeniem będą mogli w większym stopniu skupić się na części merytorycznej.