Przepisy prawa pracy

Przepisy prawa pracy regulują wiele kwestii związanych z zatrudnieniem. Wśród wielu regulacji znajdują się te związane z formami umów, wynagrodzeniem, urlopami, zakresem obowiązków, okresem wypowiedzenia. Poza wymienionymi kwestiami, polskie prawo pracy reguluje również zasady wynagradzania osób, które powierzone zadania służbowe wykonują poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Konieczne jest wówczas wyliczenie kwoty, którą należy uregulować za delegację pracownika.

W jaki sposób rozliczyć dietę kierowcy?

rozliczenie diet kierowcyIstnieje grupa zawodowa, która co do zasady swoje obowiązki wykonuje poza miejscem siedziby przedsiębiorstwa. Mowa oczywiście o kierowcach. Rozliczenie diet kierowcy powinno być uregulowane w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Niepisaną zasadą wśród firm transportowych jest ustalenie jednej stawki diet na kilka krajów. Ważne jest przy tym, by stawka nie przekraczała ustanowionych limitów i nie była niższa od diet przysługujących pracownikom budżetowym. Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku podróży na terenie kraju zamieszkania wysokość diety za jedną dobę oscyluje w granicach 30 złotych. Przy czym należy mieć na uwadze, że przy podróży nieprzekraczającej 12 godzin, obowiązuje połowa wysokości wskazanej wartości. Pełna stawka jest naliczana w momencie przekroczenia każdej 12 godziny podróży służbowej. Wysokość wynagrodzenia w postaci diety za granicami kraju wskazuje załącznik do rozporządzenia. Tak, jak w przypadku diet krajowych, w zagranicznych również pełna wartość wypłacana jest za każdą kolejną dobę. Jeżeli podróż nie przekracza 8 godzin, jest to 1/3 stawki, gdy jest wyższa niż 8 godzin, ale krótsza niż 12 – obowiązuje połowa stawki. Jeżeli pracodawca nie ma wewnętrznej księgowości, która może dokonać wyliczeń, warto skorzystać z wyspecjalizowanych firm. Konieczne jest oczywiście przedłożenie niezbędnych dokumentów, czyli kart kierowców, tachografów cyfrowych, tarcz z analogowych odpowiedników oraz danych GPS i zapisów z kart drogowych. 

Charakter pracy kierowcy jest specyficzny, dlatego nie ustala się stałego punktu wykonywania pracy dla tej grupy zawodowej. Nie przebywa w jednym miejscu, lecz cały czas się przemieszcza. Stąd też odmienne zasady wyliczania i rozliczania diet kierowców. Możliwe jest jedynie wskazanie zasięgu terytorialnego , po którym ma się poruszać. Każda podróż poza ten obszar uznawana jest za delegację. Wielu przedsiębiorców próbuje obejść tę zasadę i jako obszar działania wskazuje terytorium całego kraju.