Rozpylacze Lechler i ich zastosowanie

Uprawa roli wymaga wielu zabiegów, aby ochronić plony przed działaniem szkodliwych czynników. Do ochrony roślin stosowane są między innymi rozpylacze. Warto wybrać z dostępnych na rynku rozpylacze marki Lechler, która w swojej ofercie proponuje nie tylko to urządzenie ale również cały osprzęt do opryskiwaczy.

Rodzaje rozpylaczy Lechler

rozpylacze lechlerWśród dostępnych rozpylaczy szeroki wachlarz tych urządzeń nie ułatwia wyboru. Rozpylacze Lechler można używać do ochrony roślin. Wyróżnia się ich kilka rodzai. Jednym z nich jest rozpylacz eżektorowy ID/DN, który produkowany jest w wersji z ceramiki bądź z tworzywa. Rozróżnia się je również ze względu na wartość kąta rozprysku i mogą to być 90 stopni bądź 120. Do bardziej zaawansowanych zalicza się rozpylacze szczelinowe: uniwersalne, dwustrumieniowe lub do upraw specjalnych. Cenne właściwości poprawiają sprzedaż tych urządzeń, między innymi samoczynne zasysanie powietrza, dwustrumieniowość, która przyspiesza i podnosi wydajność pracy oraz dość niskie znoszenie i polega na zastosowaniu dwóch niezależnych od siebie strumieni, przy czym jeden z nich jest przedni i rozprowadza drobniejsze krople pod kątem 120 stopni, a drugi tylny rozpyla grube krople pod kątem 90 stopni. Budowa rozpylaczy powoduje zmniejszenie ryzyka zapychania się przyrządu dzięki wyposażeniu w pionowe kanaliki cieczowe a tym samym zwiększenie trwałości. Producent rozpylaczy wprowadza również do swojej oferty rozpylacze wachlarzowe. Jest to urządzenie płaskostrumieniowe, które emituje wachlarz, posiada bardzo duży zakres dawkowania płynu, a wartość ciśnienia roboczego mieści się w zakresie od 1,5 bara do 4.0. Nowoczesny materiał z którego jest zbudowany czyli polimer zbrojony włóknem szklanym chroni rozpylacz przed zużyciem. Głównym jego zastosowaniem jest nawadnianie lecz stosowany jest również do rozlewania nawozów w formie płynnej. Może być wykorzystywany na placach golfowych. Do najważniejszych zalet rozpylacza wachlarzowego jest bardzo małe ryzyko uszkodzenia roślin poprzez zastosowanie możliwości rozpylania bardzo dużych kropli cieczy w każdym zakresie ciśnień.

Na popularność i uniwersalność rozpylaczy Lechler mają nie tylko wpływ ich trwałość, zwiększona wydajność pracy, idealne rozprowadzenie cieczy czy różnorodność kolorystyczna ale również ich długość. Doskonałe proporcje urządzenia wpływają na doskonałą funkcjonalność rozpylaczy. Każde z tych przyrządów posiada dopuszczające do użytkowania certyfikaty i atesty a co ważniejsze spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa nałożone poprzez europejskie standardy.