Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej

Szacuje się, że okres zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną wynosi od 6 do 10 lat. Czas ten zależny jest od ilości wyprodukowanej energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo. Kiedy już się zwróci koszt inwestycji, to instalacja będzie przynosiła czyste zyski dla przedsiębiorstwa. Producenci dają gwarancję na instalacje wynoszącą aż 25 lat.

Opłacalna fotowoltaika dla firm

skuteczne instalacje fotowoltaiczne dla firm - bydgoszczAby zredukować koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznych. Dzięki zmianom w ustawie możliwe jest magazynowanie nadwyżek energii, którą firma wyprodukuje. Wcześniej istniała możliwość jedynie sprzedaży tych nadwyżek do sieci energetycznej. Dzięki możliwości magazynowania skraca się czas zwrotu inwestycji. Aby firma odczuwalne pozytywy płynące z montażu instalacji, należy odpowiednio dobrać jej rodzaj do zapotrzebowania energetycznego danego przedsiębiorstwa. Montaż paneli fotowoltaicznych to bardzo proekologiczne rozwiązanie. Podczas produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze słońca, nie dochodzi do emisji CO2. Montaż instalacji fotowoltaicznej przynosi duże korzyści wizerunkowe dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie dofinansowań z państwa lub Unii Europejskiej. Firmy, które korzystają z odnawialnych źródeł energii są lepiej postrzegane na rynku międzynarodowym. Na instalacje można otrzymać kredyt na korzystnych warunkach lub można skorzystać z leasingu. Firma ma możliwość odliczenie vatu oraz dokonać odliczeń od podatku dochodowego. Jeśli chodzi o skuteczne instalacje fotowoltaiczne dla firm – Bydgoszcz to miasto, w którym działają specjaliści w tej dziedzinie. Po zamontowaniu paneli należy zgłosić ten fakt do sieci elektroenergetycznej. Należy również złożyć wniosek o zamontowanie licznika dwukierunkowego. W ostatnim etapie należy podpisać umowę z zakładem energetyczną odnośnie dystrybucji energii oraz sprzedaży wyprodukowanej przez firmę energii. Dzięki inwerterowi widać ile energii zostało wyprodukowanej, a ile zostało skonsumowanej przez firmę.

Dzięki panelom fotowoltaicznym firma staje się prosumentem, czyli jednocześnie jest producentem, jak i konsumentem energii elektrycznej. Wszelkie nadwyżki może magazynować i odbierać w dowolnym czasie lub też sprzedawać je do sieci elektrycznej. Na odbiór zmagazynowanej energii ma aż rok. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest dobór ilości paneli w taki sposób, aby energia wytwarzana przez nie była w całości zużywana w przedsiębiorstwie i nie było dużych nadwyżek.