Technologia regulacyjna zgłoszeń

W dzisiejszych czasach wymagania dotyczące zgodności i raportowania wymagają surowszych przepisów i nowych wytycznych. Dlatego ma sens, że firmy działające na arenie międzynarodowej poszukują technologii, które ułatwią im procesy i uczynią je bardziej wydajnymi. Chęć utrzymywania „aktualności” informacji w systemach i dzielenia się wiedzą z kolegami często wymaga zmian kulturowych w organizacjach. Zarządzanie wiedzą to nie tylko dosłowne tłumaczenie przepisów ustawowych i wykonawczych kodyfikacji wiedzy, które mogą być przechowywane w systemach informatycznych.

Szybka reakcja na zmieniające się zasady zgłoszenia intrastatu

zgłoszenie intrastatWażne jest również, abyś zwracanie uwagi na doświadczenia i wiedzę w umysłach kolegów. W jaki sposób wprowadzamy dodatkową wiedzę do systemów, aby automatycznie przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji dotyczących handlu, aby stwierdzić zgodność z zasadami handlu? Z inteligentnymi rozwiązaniami IT jest to inne. Poważnym wąskim gardłem dla wielu firm jest brak zintegrowanego systemu informacyjnego, nawet jeśli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami. Samo dostarczanie zgłoszenie intrastat nie zawsze odpowiada potrzebom. Technologia regulacyjna ułatwia system informacyjny, w którym wiedza jest zintegrowana i dlatego jest obecnie jednym z najważniejszych osiągnięć. Spełnia wymagania firm dzięki rozwiązaniom automatyzacji. Oprócz oferowania ochrony przed zagrożeniami, takimi jak oszustwa i bezpieczeństwo, zapewnia również zgodność ze standardami międzynarodowej firmy. Usługi to autorskie rozwiązania technologiczne, które integrują wiedzę specjalistów. Pozwala to odciążyć klientów od wszelkich obowiązków administracyjnych związanych z importem i eksportem. Zwłaszcza w obszarach ich codziennej działalności biznesowej, którym poświęca się zbyt mało uwagi. Przepisy międzynarodowe nieustannie się zmieniają. Wymagania specjalistycznej wiedzy pozwalają działać według zasad handlu z pełną świadomością. Ostateczna odpowiedzialność spoczywa na zarządach w firmach, co oznacza, że ​​to do nich należy się zarządzanie. Jak dotąd zgodność nie bywa zarządzana w sposób proaktywny, skalowalny i wydajny. Dla firm wydawanie jeszcze większych pieniędzy i czasu to jedyny sposób na sprostanie stale rosnących wymogów nadzoru. Różne szacunki wskazują, że kilkanaście procent siły roboczej jest w pełni zaangażowana w zarządzanie, zarządzanie ryzykiem i zgodność. Można to postrzegać jako podejście nieprzyszłościowe, po prostu dlatego, że w środowisku pracy nie będzie wystarczającej liczby wykwalifikowanych specjalistów ds. zgodności, aby spełnić potrzeby.

Jednak wraz z zanikaniem tradycyjnego podejścia może obniżyć koszty przestrzegania przepisów, a także koszty inwestycji w rozwój i usługi, a tym samym zapewnić ciągłość tańszych i bardziej wydajnych usług w dłuższej perspektywie. Umożliwia międzynarodowym firmom operacyjnym szybkie reagowanie na zmieniające się zasady oraz zapewnia elastyczność i szybkość w celu utrzymania doskonałości operacyjnej. Bezproblemowe prowadzenie interesów na całym świecie. Jednak wedle doświadczenia wynika, że ​​często mija wiele lat, zanim organizacja i koordynacja w międzynarodowym środowisku firmy oraz z dział IT i specjalistami są zsynchronizowane.