Zabezpieczenia wykopów – dlatego są ważne?

W budownictwie, oprócz prac na wysokości, do robót szczególnie niebezpiecznych kwalifikuje się także te wykonywane w wykopach. Szczególnie kiedy głębokość wykopu jest znaczna, wtedy pracownikom grozi duże niebezpieczeństwo. Mogą zostać przysypani warstwą gruntu, co może powodować poważne uszkodzenie ciała lub nawet śmierci. Aby temu zapobiegać konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń, które mają zminimalizować ryzyko występowania wypadków. W jaki sposób zabezpiecza się wykopy?

Zabezpieczanie głębokich wykopów pod fundamenty

zabezpieczenie wykopówDzisiaj wiele nowych budynków projektowana jest w taki sposób, aby w części podziemnej znajdował się garaż. Jest to niezwykle funkcjonalne dla mieszkańców rozwiązanie, przez co cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów. Wykonanie podziemnej kondygnacji lub dwóch przyczynia się do oszczędności miejsca wokół posesji i ogranicza czas, jaki mieszkańcu muszą poświęcić na znalezienie miejsc parkingowych w okolicy. Takie rozwiązanie wymaga jednak wykonania głębokich wykopów o znacznej powierzchni. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie zabezpieczenie wykopów, w których odbywają się prace. Rodzaj zabezpieczeń powinien być dopasowany w zależności od tego, jakie cechy ma podłoże gruntowe. Największej uwagi wymagają grunty niespoiste, czyli piaski i żwiry oraz grunty pylaste. Zarówno jedne, jak i drugie nie posiadają odpowiedniej spójności, aby skarpy nie obsuwały się pod wpływem ciężaru własnego lub sił zewnętrznych. W celu zapewnienia stateczności skarp wykorzystuje się odpowiednie szalunki lub grodzice. Powinny być zamontowane w taki sposób, aby do krawędzi wykopu bez problemu mogły podjechać ciężkie maszyny budowlane, takie jak pompy do betonu czy koparki. W niektórych przypadkach szalunek musi utrzymywać nie tylko grunt, ale także chronić wykop przed zalaniem go przez wodę gruntową. Znajdujące się nad poziomem posadowienia zwierciadło wody gruntowej potrafi nie tylko doprowadzić do zalania wykopu, ale także do zsunięcia się skarp.

Szalunki to z pewnością najszybszy i najtańszy sposób zabezpieczenia skarp wykopów. Dużą zaletą tego rozwiązania jest także fakt, że nie ingeruje ono znacznie w środowisko naturalne. W przypadku posadowienia budowli o większych rozmiarach jest to bardzo istotne. Każda ingerencja, która mogłaby nieść długoterminowe skutki może powodować powstawanie trwałych zmian w otoczeniu obiektu, a z czasem także jego nadmierne osiadanie. Dlatego wybór szalunków jest bardzo dobry – po zakończeniu prac gospodarka wodna wraca bowiem do normy.