Zakupy ciągników w transportowej firmie

Ryzyko prowadzenia firmy to w głównej mierze zachowanie płynności finansowej, zdolności kredytowej i wiarygodności w oczach wierzycieli i klienteli, jak również właściwa alokacja i wykorzystanie zasobów firmy, w tym zaplecza maszynowo –  sprzętowego i środków transportu. Dla działalności sensu stricte transportowej ostatni element jest niezwykle kluczowy.

Czy warto zakupić używane ciągniki?

sprzedaż ciągników siodłowychTo wszystko zależy jaka jest kondycja finansowa naszej firmy i jakie cele strategiczne w długofalowej perspektywie czasu. Nowy tabor samochodowy to oczywiście mniejsze ryzyko częstotliwości serwisowania, napraw i remontów, co rzutuje na kosztową stronę firmy, ale też na możliwości terminowej realizacji zleceń. Używany tabor daje nam mniejszą cenę nabycia środka transportowego i przez to niejednokrotnie staje się jedyną realną opcją na poszerzenie zaplecza samochodowego. W kwestii dostępności, komis –  sprzedaż ciągników siodłowych nie jest trudną sprawą do odnalezienia, są na rynku komisy wyłącznie używanych ciężarowych samochodów. Dobrym rozwiązaniem może okazać się też śledzenie ogłoszeń na tzw. aukcjach  samochodów po leasingowych, po flotowych , czy sprowadzonych z innych europejskich krajów. Używane samochody można również finansować popularną wśród przedsiębiorców ofertą leasingową. Jest to dopuszczalne przez instytucje leasingowe acz musimy pamiętać, iż zasadą jest: ” im starszy pojazd finansowany leasingiem, tym wyższe koszty ów finansowania”. Mniej korzystne warunki, bo banki więcej ryzykują. Najczęściej dotyczy to konieczności wyższej wpłaty własnej na początek operacji oraz krótszy harmonogram rozłożenia spłat z uwagi właśnie na wiek pojazdu. Większość instytucji leasingowych udziela finansowania dla pojazdów nie starszych niż 8 lat. W kwestii stricte księgowej pamiętajmy, że zakup samochodów ciężarowych daje na preferencyjne warunki amortyzowania podatkowego sprzętu. Polega to na księgowym zastosowaniu metody przyśpieszonej (degresywnej) amortyzacji, ze współczynnikiem powiększenia jej dwukrotnie. W praktyce co to oznacza? Możliwość zaliczenia w koszty działalności większych rat odpisów umorzeniowych, odzwierciedlających zużycie przedmiotów.

Za nim podejmiemy ostateczną decyzje co do kierunków inwestowania, celów rozwojowych w naszej firmie transportowej należy przeanalizować każdą z dostępnych opcji, pod kątem przede wszystkim naszej płynności i zdolności finansowej,  potrzeb wobec zwiększenia aktywów trwałych firmy oraz preferowanych korzyści rachunkowych.