Zasady działania elektromagnetycznych przepływomierzy

Metoda elektromagnetyczna jest to sprawdzona metoda pomiaru przepływu cieczy przewodzących w różnych gałęziach przemysłu. Od lat przepływomierze elektromagnetyczne mają zastosowania w instalacjach przemysłowych. Sprawdzają się zarówno przy wszelkich cieczach przewodzących prąd elektryczny, zaczynając od wody i ścieków, a kończąc na kwasach, ługach, szlamach oraz osadach. Typowe zastosowania mogą obejmować monitorowanie przepływu, napełnianie, dozowanie, a także dokładne pomiary rozliczeniowe.

Stosujemy elektromagnetyczny przepływomierz

elektromagnetyczny przepływomierz ściekówNowoczesne przepływomierze elektromagnetyczne można spotkać niemal w każdej gałęzi przemysłu. W wielu przypadkach stanowią one najpopularniejszą metodę pomiary przepływu. Trudno jest obecnie znaleźć zakłady spożywcze, papiernie, zakłady chemiczne czy oczyszczalnie ścieków, w których takie urządzenia nie cieszyłyby się powszechnym uznaniem. Dużym atutem jest trwałość, która powoduje, że w wielu przypadkach są jedyną rozważaną opcją w przypadku pomiarów przepływu cieczy o właściwościach ściernych, zawierających w swoim składzie kruszywa czy części stałe. Tyczy się to na przykład drążenia tuneli w masywach górskich albo górnictwa metali. Warto wybrać dobry jakościowo elektromagnetyczny przepływomierz ścieków. Zgodnie z prawem indukcji Faradaya w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym indukuje się siła elektromotoryczna. Jest to istotna zasada działania prądnicy, która odnosi się także do przepływomierzy elektromagnetycznych. W przypadku przepływomierzy elektromagnetycznych rolę przewodnika spełnia ciecz. Kiedy naładowane elektrycznie cząsteczki wpłyną w pole magnetyczne generowane przez zastosowanie dwóch cewek, indukowane będzie napięcie elektryczne. Napięcie takie jest mierzone na dwóch elektrodach pomiarowych i wprost proporcjonalne do prędkości przepływu. Pole magnetyczne w tym wypadku jest generowane przez impulsy prądu stałego o zmiennej biegunowości. Rozwiązanie to zapewnia uzyskanie stabilnego punktu zerowego i powoduje, iż pomiary przepływu nie zależą od wielofazowości albo niejednorodności cieczy.

Lista korzyści wynikających z zastosowania takich przepływomierzy jest znaczna i obejmuje między innymi możliwość wykonywania pomiarów niezależnych od ciśnienia, gęstości, temperatury czy lepkości cieczy. Oprócz tego możliwy jest pomiar cieczy, które zawierają części stałe, jak na przykład zawiesiny rud czy masa celulozowa. Sam zakres średnic nominalnych jest szeroki, nie występuje także przewężenie przepływu oraz straty ciśnienia. Możliwe jest także czyszczenie CIP/SIP oraz czyszczenie tłokowe (czyli pigowanie).